Delen:

Visie

Pulsar: van inspiratie naar realisatie

De basis van ons werk is de Pulsarvisie. Deze is oorspronkelijk ontwikkeld door Michaël Derkse, initiator en inspirator van Pulsar. Op basis van zijn ervaringen in de gezondheidszorg en studie van mystieke kennis over het wezen van de mens ontdekte hij wetmatigheden in veranderingsprocessen. Wetmatigheden die het creatieve proces van inspiratie naar realisatie mogelijk maken. Deze zijn door Michaël Derkse in de Pulsarmethode bewerkt tot toepasbare instrumenten die als handvatten kunnen dienen in concrete leef- en werksituaties.

Pulsarvisie in een veranderende samenleving

De rijkdom en diepte van de Pulsarvisie spreekt mensen aan door haar bevrijdende en activerende werking. In deze moderne tijd bieden traditionele kaders steeds minder houvast en richting. Veel mensen zijn daardoor op zoek naar oriëntatiepunten in zichzelf en aanwijzingen voor hun leven en werk. Concreet gaat dit bijvoorbeeld om:

 • behoefte aan een heilzame plek na ziekte of crisis
 • het maken van keuzes in de veelheid van mogelijkheden
 • de toenemende vraag naar flexibiliteit in werk en privéleven
 • het vinden van inspiratie en zingeving in organisaties
 • het omgaan met tijdsdruk, verantwoording en kwaliteitsnormen
 • het stimuleren van idealen van mensen ten gunste van de samenleving

Duurzame verandering

In deze spanningsvelden biedt Pulsar een leerschool. De Pulsarvisie reikt mensen inzichten aan die hun autonomie, talent en zelfsturend vermogen aanspreken en versterken. Mensen en organisaties worden hierdoor bekrachtigd in hun vermogen om richting te geven aan hun eigen toekomst.

Bij het realiseren van deze visie wordt veel aandacht gegeven aan het vermogen van mensen zichzelf te veranderen. De Pulsarvisie concentreert zich op duurzame verandering: van een bestaande toestand bewegen naar een toestand die zich dichter bij het essentiële in een mens of organisatie bevindt. Het gaat om een diepgaande en in de mens of organisatie geïntegreerde verandering naar een grotere en meer creatieve levensruimte. Hierdoor ontstaat in het individu en/of de organisatie een vernieuwd perspectief, wat een opbouwend effect heeft op de levenskwaliteit.

De Pulsarbenadering wordt tegenwoordig op verschillende plaatsen in Nederland toegepast. Voorbeelden hiervan zijn zorginstellingen, scholen en universiteiten, bedrijven alsmede trainingscentra.

Pulsarvisie

De Pulsarvisie gaat er van uit dat alles in ons leven continu in beweging is en behoort te zijn. De kunst is om deze continue beweging telkens weer te (willen) zien en te willen leren van de inzichten die hierdoor worden aangereikt. In deze dynamiek zoekt de mens pulserend naar zijn of haar kern. De Pulsarvisie en -methode verbinden deze wetmatigheid met de concreetheid van alle dag (Michaël Derkse).

Ieder mens wil gekend worden

Het gegeven dat ieder mens een natuurlijke drang heeft om gekend te worden in wie hij werkelijk is, ligt ten grondslag aan de visie. Belangrijke componenten van de Pulsarvisie zijn onder andere:

 • een mensbeeld dat uitgaat van de unieke betekenis van ieder mens;
 • de mens heeft een natuurlijk ritme, dat de weg vormt naar zijn authenticiteit;
 • inspiratie verloopt volgens zeven stappen van zingeving: aanvaarden, verlangen, hoop, vertrouwen, overgave, liefde en de wil;
 • vormgeving (van idee of inzicht) gehoorzaamt aan natuurlijke wetmatigheden;
 • de kwaliteit van relatie als fundament voor elke mens en organisatie;
 • de noodzaak van een menswaardig klimaat en omgeving.

Hoe werkt de Pulsarmethode?

De Pulsarmethode moedigt mensen aan dichterbij werkelijke kennis van zichzelf te komen. Dat inzicht leert mensen op eigen wijze zin en vorm te geven aan hun leven. Om dit proces te ondersteunen is een aantal concrete instrumenten ontwikkeld:

 • oefeningen en opdrachten gericht op de zeven stappen van zingeving;
 • oefeningen gericht op de bewustwording van de werking van tijd en ruimte;
 • meditatieve oefeningen en opdrachten gericht op zelfherinnering;
 • oefeningen en opdrachten gericht op de wetmatigheden van vormgeving;
 • masterclassen over hoe de mens met zijn ideaal omgaat.

In de trainingen en de opleiding van Pulsar worden deze instrumenten gebruikt en onderwezen. Deelnemers kunnen hier thuis mee aan de slag, om deze te integreren in hun dagelijks leven.

 

 

Van inspiratie naar realisatie