Delen:

 

Michaël Derkse

In dit boek maken we kennis met de Pulsarvisie. Volgens deze visie kunnen wij ons bevrijden van wat ons in de weg zit om onze bestemming als mens en mensheid te vinden. Verheven ideeën over het gaan van een spirituele weg staan maar al te vaak op gespannen voet met de realiteit van ons eigen bestaan. Deze spanning werkt naar twee kanten toe belemmerend: óf we herkennen die vermeende verhevenheid van ons dagelijks leven niet en menen dat de spirituele weg niet voor ons is weggelegd, óf we raken verkrampt in onze pogingen om volgens die verhevenheid te leven.

Michaël schrijft confronterend helder over de spirituele weg midden in de realiteit van je eigen bestaan. Met humor weet hij over te brengen dat die weg dichterbij is dan je denkt. Daarbij heeft hij oog voor de frustratie die gepaard gaat met verandering en put hij uit eigen ervaring en inzichten.

'De weg ligt onder je voeten' is een liefdevolle reisgids op ons menselijk pad die ons verleidt om onze ingebeelde grenzen over te gaan. Een gids die laat zien waar wij werkelijk toe in staat zijn, namelijk tot vrijheid en mededogen. Deze tomtom voor onze ziel brengt ons van gebondenheid naar verbondenheid.
Annemiek Schrijver, interviewster van o.a. IKON en NPS en auteur

Michaël Derkse is een hedendaagse wijze. Hij neemt je op lichte en nuchtere toon mee naar de diepere beweging van je eigen menselijk bestaan. Van kaft tot kaft én kriskras opengeslagen vind je in dit boek een schat aan je kennis die je omhoogtrekt uit het geploeter en gemodder van alledag.
Dr. Marc Cleiren, universitair docent klinische psychologie Universiteit Leiden.

Bestel het boek hier

Kosten

€14,95